søndag 13. august 2017

Stipend til IAWRT- biennalen - konferanse på Filippinene

Har du lyst til å møte andre journalister og dokumentarister i vårt internasjonale nettverk? Søk reisestipend til IAWRTs konferanse i Manila i november!

Styret i IAWRT Norge utlyser et stipend for medlemmer på inntil 11.000 kroner for reise og deltakelse på IAWRT Internationals biennale i Manila, Filippinene 9.-11. november. Beregnet ankomst Manila 8.11. og hjemreise 12.11.

Tema for årets konferanse er: Broadcasting and Social Justice: Women in the Media on Conflict and Crises.


Stipendet skal dekke reise, utgifter tilknyttet reise (visum/vaksiner) og kost/losji. Tapt arbeidsfortjeneste o.l. dekkes ikke. Den som får innvilget stipendet kan reise i følge med medlemmer av det norske styret eller på egen hånd.

Slik søker du:
Skriv en kort søknad (maks. 400 tegn) om hvorfor du ønsker å reise. Dersom du har bidratt til å verve medlemmer, vil det telle positivt.

Send søknaden til iawrt.norge@gmail.comSøknadsfrist 14. august.

Krav til stipendmottaker er at vedkommende må oppdatere våre Facebook-sider med små inntrykk fra konferansen underveis, skrive en kort artikkel til vår nettside etter konferansen og holde en kort presentasjon på IAWRTs årsmøte om erfaringene på konferansen.

søndag 25. juni 2017

SOMMERFEST FOR IAWRT NORGE
IAWRT Norge hadde en vellykket sommerfest 19. juni på Ensjø i Oslo.

Styreleder Kristine Ramm kom med gode nyheter: Takket være støtte fra Fritt Ord og FOKUS har IAWRT dekket egenandelen for 2017 som organisasjonen er pålagt. Dette betyr at vi kan gjennomføre aktiviteter internasjonalt som planlagt.

Organisasjonen har nylig blitt evaluert. En av de ansvarlige for evalueringen, professor Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterte noen av funnene og fikk innspill fra medlemmene. Evalueringsrapporten vil bli lagt ut på nettsidene når den er ferdigstilt.

God sommer!

onsdag 26. april 2017

NYTT STYRE I IAWRT NORGE

Årsmøtet i IAWRT Norge, 2017 har valgt følgende styre:

Leder: Kristine Ramm

Kasserer: Marie Melgård
Sekretær: Ida Kvittingen
Styremedlem: Inger-Lill Persett
Styremedlem: Kristin Skare Orgeret
Varamedlem: Ingegerd Henriksen
Varamedlem: Heidi Røsok-Dahl

torsdag 16. mars 2017

MEDLEMS- OG ÅRSMØTE I IAWRT NORGE 29. MARS

IAWRT Norway inviterer til
ÅRSMØTE og MEDLEMSMØTE
Onsdag 29. mars 2017, kl 18.00.

Møterom Hovedøya/Konseptverkstedet NRK
Møt opp i TV-resepsjonen seinest kl. 17.50 eller ring 950 75 043

Dagsorden årsmøte:

Godkjenning av årsmøteinnkalling
Valg av ordstyrer og referent
Valg av tellekorps
Årsrapport 2016 v/styreleder Bibiana Piene 
Årsregnskap 2016 v/ kasserer Marie Melgård
Valg av ny leder/nye styremedlemmer v. valgkomiteen/Gundel Krauss Dahl
Valg av ny valgkomité v/ordstyrer

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemsavgiften for 2017 være betalt.
Kontingent for vanlige medlemmer er kr. 450.- Konto 1503 10 74212

Dagsorden medlemsmøte:

Kort presentasjon av/med det nye styret
Rapport fra CSW-2017 v/Marie Melgård
IAWRT Norge og veien videre: Strategi for økt egenandel som er krav til oss i årene som kommer v/Bibiana Piene
Eventuelt


Vi serverer fingermat, frukt og kjeks. Velkommen!

onsdag 23. november 2016

MØTE OM KVINNER I KONFLIKTOMRÅDER

Kvinnelige journalister i konfliktområder er utsatte. Vold, trusler, fengsling og drap tvinger mange til å gi opp. Hvordan slår dette tilbake på kvinners ytringsfrihet?

IAWRT inviterer til diskusjon i forbindelse med FNs dag for ansvarliggjøring av forbrytelser mot journalister og den globale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner. 


Møtet foregår i Uranienborgveien 2 kl 19-21, torsdag 24.november 2016.

I panelet møter du:
Ilang-Ilang Quijano fra Filippinene er journalist og menneskerettighetsaktivist. Hun har gjort en omfattende studie av vold mot journalister på Filippinene. Med president Rodrigo Duterte er situasjonen forverret. Quijano har selv blitt truet på livet.

Tongam Rina fra India har gjort seg bemerket med sine artikler om korrupsjon og miljøkriminalitet i hjemlandet. Hun ble skutt og alvorlig såret i 2012, men nekter å gi seg som journalist. Rina fortsetter avsløringene.

Lydia Gachungi fra Kenya, som de siste årene har jobbet med pressefrihet og ansvarliggjøring av forbrytelser mot journalister i Sør-Sudan for Flyktninghjelpen/UNESCO.

Marte H. Høiby fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som skriver doktorgrad om utfordringene for journalistikken i krig og konflikt.

Ordstyrer: Bibiana Piene, journalist/forfatter og leder av IAWRT Norge.

Arrangør:
The International Association of Women in Radio&Television (IAWRT) i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Fritt Ord og FOKUS.


Det blir enkel servering. Arrangementet er gratis.
OBS: Møtet vil foregå på engelsk.

torsdag 20. oktober 2016

IAWRT EVALUATION 2017

IAWRT ønsker en evaluering av sin organisasjon. Her er bakgrunn og punkter som ønskes evaluert. Budsjettet er på NOK 200 000, og søknadsfrist er satt til 18.nov, 2016.
Søknader mailes IAWRT.norge@gmail.com og prosjektsøknader blir besvart innen 1. desember.

1.      Background

FOKUS, Forum for Women and Development is an umbrella-organisation consisting of 66 women‘s organisations based in Norway. FOKUS is a knowledge and resource centre with an emphasis on the spreading of information and women-centred development cooperation. 
FOKUS’ primary goal is to contribute to the improvement of women’s social, economic, and political situation internationally. FOKUS builds partnerships with sister organisations internationally to realize women’s rights and improve their situation.
The International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) is a global organisation formed by professional women working in electronic and allied media. Their mission is to strengthen initiatives towards ensuring that women are an integral part of programming and enhance the impact of women in media. The network consists of 12 chapters and nearly 500 members in 57 countries. Most of IAWRT’s members are practicing journalism, but some are also media researchers and teachers of journalism.
IAWRT has consultative status with ECOSOC, they are part of The Global Alliance on Media and Gender, GAMAG, and they participate actively in national and regional media and broadcasting forums such as the Asia Institute of Broadcast Development (AIBD), the European Broadcasters’ Union (EBU) and Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). 
They also cooperate with the Ethical Journalism Network and the Norwegian Journalist Union.
IAWRT has been a member of FOKUS since 1997, and has received financial support from NORAD, through FOKUS, since then. In 2015 FOKUS and IAWRT entered in to a new program-agreement for the period 2015-2018 with a yearly allocation of approx. 1, 7 mill NOK.

2.      Justification

IAWRTs strategy is to empower women to engage with and through the media through targeted training, exchange of knowledge and strategies for gender mainstreaming. The network is almost wholly financed by Norad through FOKUS. 
The goal of the FOKUS-programme is “Women’s empowerment and gender equality in and through the media”.
IAWRT has conducted two evaluations (2003 and 2007). The latter was a follow up to the former, with an additional purpose to assess how members perceive the value of IAWRT. It concludes that between 2003 and 07 the member-base, local activities and chapters increased, while the communication and networking improved, increasing the visibility of the organisation.
Both evaluations underline that IAWRT is facing challenges in creating its own unique identity in the face of a changing media environment and increasingly demanding members. 
Some main conclusions from the previous evaluations are:
       Identity/standing: IAWRT needs to clarify the issue of identity by engaging its members in a debate about the purpose of the organisation both on a national (chapter) and international level.
        There is an unrealized potential to be recognized as an important actor in the worldwide debate on gender and media.
       Organizational / structure – accountability: IAWRT needs to rethink its organizational structure, or to improve the existing.
        It needs to institute measures to rationalize and develop a system for more transparent processes on the following activities: fundraising and funding, elections and tenure on the board, decision-making and responsibility and information sharing.
        Increased membership from Southern countries, and the wide-ranging changes in the media environment have affected the organization in different ways, and IAWRT needs to include strategies to meet these changes in a more effective manner.
The 2007-evaluation advised IAWRT to discuss the recommendations from the two evaluations, as well as the future of the organisation during a Strategic Planning Workshop. This was organized during the 2008-biennial.
The organization and the programme has not been evaluated since 2007. As almost ten years has passed, there is a wish to conduct a new external evaluation to identify the current situation and challenges of the network, as well as provide recommendations and identify learning examples for the further strengthening of the organization.

3.      Purpose, scope and intended use

The purpose of the evaluation is to identify and assess the network´s organizational structure and capacity (structure, strategy and operation) in view of their programmatic and organizational goals and sustainability
        Analyse the consistency of the organization, its structure and strategies in relation to its proposed goals, pointing out strengths and weaknesses
        Analyse the sustainability of the organization and the organization´s work, including organizational structure and financial situation
        Identify best-case examples
        Make recommendations on how IAWRT can strengthen it's role and functioning, both with regards to organizational structure and the potential in fulfilling their mandate and goals
The evaluation will be organizational and process-oriented, with a primary intention of improving the structure and sustainability for the network.

4.      Specific objectives

        Assess the current situation and challenges for the network
        Analyse and evaluate the strategies and methodologies used by the network, identifying successes, constraints and potential.
        Assess the organizational procedures of decision-making, accountability etc.
        Develop specific conclusions and recommendations for the network to secure sustainability and improve capacity to achieve defined goals
        Identify «best case» examples from national chapters or areas of work to be used for learning purposes for the organization as a whole. The conclusions and recommendations should be made on three different levels:
o   Organizational
o   Political/goal – impact
o   Administrative – financial

Organizational:
        Assess relevance, adequacy and sustainability of the organizational model, including strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)):
o   To achieve defined goals and results
o   To secure accountability, transparency and inclusion
        Assess the relationship between national chapters and secretariat:
o   The structure and organization of the organization, including the (virtual) international secretariat and  how the change from physical to virtual secretariat has impacted the organisation’s functioning
o   Internal organizational development process in IAWRT and follow-up of previous evaluations
o   Activities and projects on national and international level in relation to goals set up in formal documents, statues and guidelines

Political: advocacy for women’s rights and position in media
        Document achieved results at local and international level of the FOKUS-supported project
        Assess the relevance of IAWRTs goal and strategy:
o   Does it adequately address the political context and the main issues for women in media?
o   Are stakeholders and target groups addressed adequately?
o   Are their actions (activities) in line with proposed goals and objectives?
        Provide recommendations to strengthen IAWRTs advocacy-work and as a resource network by and for women journalists:
o   Capitalize the strength of the network and its members, in a cost-realistic manner
o   Improve efforts to strengthen women’s position and rights within the media
o   Strengthen IAWRT as a visible organization advocating for women in media worldwide

Administrative – Financial:
        Provide recommendations to strengthen IAWRT’s economical sustainability and administrative procedures
o   Possibilities and guidelines for fundraising – on national and international level
o   Financial accountability within the organization
o   Financial independence from donors, on administrative level

5.      Implementation of the evaluation

The evaluation should include a combination of desk study, visits to two national chapters, and interviews with the members and other stakeholders, including the following activities:
        Desk study:
o   Literature review of all central documents of the organization and the FOKUS-project
o   Checklist of statutes, procedures, norms, and other internal steering documents
o   Former evaluations and follow-up
o   Organizations structure and size: members, geographical distribution and activity
        Field-work / chapter-visits (2)
        Interviews with member base globally and other stakeholders:
o   With key informants
o   Focus groups with target population, both from secretariat and national chapters
o   Member-survey / questionnaires
o   Representatives from FOKUS
o   Other stakeholders or experts on gender and media
Detailed plan for implementation and methodology, selection of chapters to visit will be defined in detail with the evaluation team, IAWRT and FOKUS

6.    Expected products

        A specific methodological proposal for the evaluation, with designed methodological techniques and tools.
        An inception report
        An evaluation report in Word and PDF in English.
        Conclusions, recommendations and best-case examples on the assessed areas according to the ToRs and elements of the evaluation.
The evaluation report should be brief and concise (not more than 40 pages, excluding annexes) and include the following information:
        Executive Summary with main conclusions on lessons learnt and recommendations
        Background, description, context, project activities, Methodology, and Obstacles/Limitations of study
        Findings and assessment
        Conclusions and recommendations and suggestions for Action Points for Follow-up of Review for IAWRT (and FOKUS if relevant)
        Annexes: methodological proposal, work plan, list of activities, interviews and sessions for evaluation; and other relevant documents prepared for evaluation

Final Report shall be submitted in electronic form to FOKUS, IAWRT International and IAWRT Norwegian Chapter.
Estimated time: 12 weeks, may be distributed over a longer time-span
The evaluation, including writing of the report, is expected to be finalized by 28April 2017.

7.      Evaluation team 

The evaluation and team shall be external to IAWRT and FOKUS.
The team shall have a designated team leader, and the team should preferably be gender balanced.
The evaluation team will need extensive knowledge on women’s rights, and must:

  • Have demonstrable experience of producing high quality, credible evaluations, preferably experience from organizational reviews and evaluations
  • Have demonstrable experience of working with/evaluating development cooperation through civil society
  • Have knowledge on media and advocacy work
  • Be fluent in English, spoken and written.

8.      Budget

NOK 200.000, including national taxes/MVA


9.      Technical proposal 

The technical proposal should contain:
        Profile of the evaluation team and proposed team structure (include CVs)
        Proposed approach, methodology, timing and outputs, in relation to the ToRs
        A detailed work plan
        Professional fee quotation indicating envisaged actions, the requested fee for the work in the job description
        Letter of interest (max one page)

Deadline for submission of the technical proposal: November 18th, 2016
Final decision will be communicated no later than December 1sr, 2016

Proposals should be sent to:IAWRT.norge@gmail.com  

tirsdag 4. oktober 2016

SPENNENDE MØTE OM KVINNER I FRONTLINJEN

Kvinnelige journalister i konfliktområder er utsatte. Trusler, fengslinger og drap tvinger mange til å gi opp yrket. Hvordan påvirker dette kvinners ytringsfrihet? 

Sett av datoen: Den 24.november arrangerer vi fellesmøte om vold, sikkerhet og ytringsfrihet på Litteraturhuset i Oslo og setter fokus på kvinnelige journalister i frontlinjen.

IAWRT Norge, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, ønsker å holde et felles arrangement der vi retter søkelyset mot vold mot kvinnelige journalister og konsekvensene for ytringsfriheten.

Arrangementet skal finne sted i forbindelse med FNs dag for ansvarliggjøring av forbrytelser mot journalister, og den globale 16-dagerkampanjen om vold mot kvinner.

Til møtet inviterer vi to medlemmer fra IAWRTs internasjonale nettverk til Norge for å formidle sine erfaringer. Begge har erfart mye motstand i jobben fordi de er journalister og fordi de er kvinner:

Ilang-Ilang Quijano fra Filippinene (bildet) er journalist og menneskerettsaktivist. Hun står bak en omfattende studie av vold mot journalister på Filippinene. Hun har selv opplevd å bli truet på livet.

Tongam Rina fra India, er kjent for sine artikler om blant annet korrupsjon og miljøkriminialitet i delstaten Arunachal Pradesh. Hun ble selv skutt og alvorlig såret i 2012, men nektet å gi seg som journalist og har fortsatt med sine avsløringer.

I tillegg vil vi supplere panelet med norske journalister med erfaring fra konfliktområder og fagfolk med kunnskap om tema.